NAJLEPSZE METODY NA WDROŻENIE BIM

NAJLEPSZE METODY NA WDROŻENIE BIM

Koncepcja pracy oparta o BIM wymaga odpowiedniej implementacji. To właśnie w oprogramowanie jest w stanie wydobyć z tej koncepcji wszystko to, co najlepsze. Wagę oprogramowania przy wdrażaniu technologii BIM można porównać chociażby do tego, jaką rolę spełniają programy graficzne w pracy UX Designera. Oprogramowanie wykorzystujące techniki parametrycznego modelowania budynku i tym samy staje się narzędziem do obróbki projektu. W przypadku wszystkich działań kreatywnych i koncepcyjnych, w ogromnej mierze dąży się do ich automatyzacji. Podobnie jest w przypadku oprogramowania wykorzystującego technologię BIM – wszystkie zmiany wprowadzane w projekcie, na którymkolwiek z jego etapów automatycznie aktualizują jego całościowy wygląd.

Należy pamiętać, że BIM nie jest sam w sobie rozwiązaniem technicznym. W celu realizacji tego podejścia konieczne jest skorzystania z dedykowanego mu oprogramowania. Jednym z rozwiązań, które zostało stworzone z myślą o zwolennikach tej koncepcji jest oprogramowanie ALLPLAN, które opiera się na technice parametrycznego modelowania budynków, które automatycznie aktualizuje wprowadzanie zmian do projektu i jego dokumentacji. ALLPLAN zapewnia utrzymanie spójności, aktualności i dostępu do danych w zintegrowanym środowisku cyfrowym. Dzięki temu architekci, konstruktorzy, projektanci instalacji wewnętrznych i inwestorzy mają całościowy wgląd do realizacji na wszystkich etapach jej tworzenia.

Program ALLPLAN jest produktem zaprojektowanym przez firmę, która jest prawdziwym liderem nowych technologii. Stanowi doskonałe wsparcie dla technologii BIM: umożliwia m.in. wizualizację i wychwycenie głównej koncepcji projektu, przestrzeni, kompatybilności i współdziałania rozmaitych procesów, a także zrozumienia funkcjonowania wszystkich urządzeń w obiekcie, które po zakończeniu realizacji będzie stanowił jego podstawę. Modelowanie i symulacja rzeczywistości w świecie cyfrowym zapewniają niemalże niczym nieograniczone możliwości marketingowe i analityczne.

Back To Top